Célok

Az ÉKE küldetése

  • Az építőanyag-kereskedelem szereplői szakmai álláspontjának aggregálása, képviselete és artikulálása a szaktárcák, valamint a kormányzat egyes szervei felé.
  • Az építőanyag-kereskedelem szakmai színvonalának növelése.
  • A minőségi és környezettudatos fogyasztói termékválasztás támogatása, egyúttal fellépés a piacromboló jelenségekkel szemben.
  • A magyarországi új építések és felújítások ösztönzése.
  • Az építésgazdasági értéklánc tagjai közötti szakmai bizalom építése.

Munkacsoportok

Az ÉKE tagjaival az aktuális szabályozási helyzethez, valamint az iparágat jelentős mértékben meghatározó tényezőket figyelembe véve alakítja ki munkacsoportjait. A munkacsoportokba valamennyi rendes és pártoló tag igény szerint aktívan, lehetőségei szerint részt vehet.

Ezáltal a kereskedelem és a vállalatvezetés gyakorlatából érkező aggregált tapasztalatok közvetlenül és gyorsan megjelenhetnek az ÉKE szakmai munkájában –  legyen szó munkaanyagokról, harmadik feles együttműködésekről, vagy hatóságok, minisztériumok, vagy kamarák felé kidolgozásra kerülő állásfoglalásokról.

Az ÉKE-ben jelenleg két állandó munkacsoport működik:

  • A képzési munkacsoport
    összegzi a szakmai utánpótlás és a professzionális építőanyag-kereskedelem elősegítéséhez szükséges tapasztalatokat, amely alapján az ÉKE vezetése képviselheti azt az egyes szakmai fórumok felé. Továbbá, ide tartozik az építőanyag kereskedelemmel kapcsolatos egyes ismeretanyagok kifejlesztése és (rész-)szakmák kialakítása.
  • Az ÉKE-n belül minőségpolitikai munkacsoport is működik.

Szakmai sajtóanyagok

Megnézem