A hazai építőanyag szakkereskedések jelentős részét, továbbá számos építőanyag és építési termék gyártót összefogó Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület az alábbi észrevételeket és javaslatokat teszi a tervezett Otthonfelújítási Programra vonatkozóan:

Az átláthatóságot és valós teljesítést igazoló számlák befogadása

Szabályozói cél a rendelkezésre álló forrás minél hatékonyabb energetikai célú felhasználása  a lakóingatlan korszerűsítések során. Ezzel kapcsolatban az ÉKE elnöksége ismételten felhívja a figyelmet a korábbi (3+3M forintos) Otthonfelújítási támogatás során tapasztalt gyakorlatra, miszerint a kivitelező vállalkozás által kiszámlázott (= továbbszámlázott), beépített építőanyagokra rendre nagyon jelentős árrés került rá. Ez a gyakorlat széles körben elterjedt és jelentősen rontotta a program hatékonyságát. A jelenlegi tervezetben ez a kockázat továbbra sincs kezelve. Ezért az alábbiakat javasoljuk:

Építőipari kivitelezések nyomán benyújtható munkadíj számlák

 • A visszaélések elkerülése érdekében a kivitelezői számlák viszonylatában legyen elvárás, hogy főtevékenysége az építőipari kivitelezés legyen. Így elejét lehet venni annak a piacon jelentős lendületet mutató igyekezetnek, hogy hálózatos működésű olyan vállalkozások igyekeznek a lakosság felé megjelenni: jelentős jutalék fejében dolgoznának (hasonlóan egy generálkivitelezőhöz) – azonban érdemi építőipari tapasztalat – és valódi garanciavállalás – nélkül. E vállalkozások jelentős jutalék fejében a beadandó pályázat teljes kezelését kínálják, azonban   olyan konkrét műszaki megoldások felé terelik a beruházókat, amely nem feltétlenül esnek egybe a kiírás eredeti céljával. 

A benyújtásra kerülő, beépített építőanyagok és építési termékek számlái

 • Főszabályként kérjük, hogy csak építőanyag kereskedőtől vagy építőanyag gyártótól vagy gyártói márkaképviselettől / annak szerződött partnerétől (-  épületgépészeti termékek esetén) származó számla legyen befogadható. Építőanyag kereskedelmi számla esetén kiemelten fontos, hogy csak a főtevékenységként építőanyag kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó, valamint festék-vegyi kereskedési vállalkozások (Teáor: 46.13, 46.53, 47.52)  számlái legyenek befogadhatók.
  • Erre külön nyilvántartási rendszer bevezetése nélkül is kínálkozik az a lehetőség, hogy ezt a vállalkozás saját jogi felelősségi körében a kibocsátott számlán feltünteti.
 • Amennyiben (közvetlen szállítói finanszírozás esetén) olyan szállítói számla kerül kibocsátásra, amelyen a munkadíjak és anyagok együtt szerepelnek, azon esetekben is legyen elvárás az építőanyagokról szóló eredeti mögöttes beszerzési számla. Tehát amennyiben a a kivitelező saját maga szerzi be az építőanyagokat és/vagy maga számlázza ki a beruházó számára, a gyakorlat legyen azonos a közberuházásokra vonatkozó, beruházási kerettörvényben meghatározott takarékossági és hatékonysági szemléletű megközelítéssel.

Energiahatékonysági felújítások folyamatra, technológiára és elszámolható költségekre vonatkozóan

 • A 10. oldalon alkalmazható anyagok (szigetelőanyagok) és egyes alkalmazási rétegrendek erősen hiányosak, tekintettel arra, hogy számos anyagból, anyagtípusból készülhet teljes hőszigetelési rendszer. Ebben a formában ez nemcsak műszakilag jelentene indokolatlan szűkítést, hanem a lakóingatlan állomány jelentős hányada számára ellehetetlenítené a szakszerű energiahatékonysági korszerűsítést.
 • Mindezzel összefüggésben a hőszigetelési megoldások terén kérjük a listába beemelni (a páratechnikai és épületműszaki szempontok figyelembe vételével –

–  a nem éghető ásványi szálas termékeket, illetve termékkört,

– a fehér falazati és hőszigetelő termékeket,

– PIR alapú termékeket  (tető- és födémszigetelésre -)

 • A pincefödém- és tető szigetelés esetében szintén az anyagtípusok teljes kibővítését kérjük, hogy valamennyi forgalmazott anyagtípus alkalmazható legyen, amely a felhasználási területen engedélyezett és épületműszaki szempontból megalapozott és megfelelő – a többi tételsorhoz hasonlóan rétegrendi felsorolással. Ezek kidolgozásában, meghatározásában szakértő kollégáink állnak rendelkezésre.
 • Kérjük továbbá, hogy összhangban az uniós jogszabályokkal csak és kizárólag rendszer-teljesítménynyilatkozattal (ETA,NMÉ) igazolt hőszigetelő rendszereket lehessen beépíteni, mert a kereskedők vagy a kivitelezők által összeválogatott vegyes „rendszerek” jelentős műszaki és anyagi kockázatot jelentenek a laikus beruházók számára. Ezzel szemben az előírásoknak megfelelően kiadott teljesítménynyilatkozattal rendelkező homlokzati hőszigetelő rendszerek gyártói (a rendszergazdák) teljes felelősséget vállalnak rendszereik teljesítményéért – csak a bevizsgált kombinációk garantálják a rendszerek megfelelő minőségét és működését.

Magas m2-egységár plafonok csökkentenék a program hatékonyságát

 • Az egy négyzetméterre eső munkadíj : anyagárak maximális mértékére vonatkozóan jelezzük, hogy a meghatározott értékek lényegesen magasabbak  – általában legalább másfélszeresek, de inkább kétszeresek a piacon jelenleg elérhető gyakorlatnál. Az árazás ilyen magasan történő maximálása növeli a beruházói kiszolgáltatottságot, és tételes anyagelszámolás nélkül visszaélésekhez és a támogatás elinflálásához, egyúttal csökkentve a felújítható ingatlanok számát.
 • Ezért kérjük, hogy a maximális m2-alapú anyag és munkadíj volumenekre a gyakorlatot jól közelítő értékek legyenek meghatározva.

Ezek meghatározásában szakértő kollégáink készséggel nyújtanak támogatást.

Hatékonyságnövelő javaslat az adminisztrációhoz

 • A pályázat online beadása legyen lehetséges. Erre a korábbi, Magyarország.hu oldalon elérhető rendszer megfelelő műszaki megoldást és erőforrást jelent.


Budapest, 2024. 05.06.

Wiesinger Raimund

ÉKE elnök

titkarsag@eke.info.hu