ÉKE: a kormányzati intézkedések segíthetnek erősíteni a piaci versenyt

Az anyagár-növekedésen túl azonban a munkadíjak növekedése is csökkenti az Otthonfelújítási támogatás értékét.

Budapest, 2021.07.08. – A hazai építőanyag kereskedelem mintegy kétharmadát, és számos építőanyag gyártót is összefogó Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület tagjai azon dolgoznak, hogy az építőanyagok és építési termékek ellátása minél zökkenőmentesebb legyen, és a hiányjelenségek megszűnjenek.

Magyarországon mintegy 1000 építőanyag-kereskedés működik, amely háromszor több piaci szereplőt jelent, mint a hasonló piacméretű Ausztriában, széles kínálatot nyújtva az építési és felújítási munkákhoz.

Az Otthonfelújítási támogatással összefüggésben, az ÉKE tagságának tapasztalata szerint a lakossági felújítási szolgáltatásoknál a kivitelezői munkadíjak jóval nagyobb mértékben nőttek meg, mint a nagy projekteknél. Számos kivitelező a munkák nagyságától vagy időigényétől függetlenül igyekszik úgy árazni, hogy az az Otthonteremtési támogatás táblázatához illeszkedjék (tovább emelve a munkadíjat). Ezért az ÉKE megfontolásra javasolja a lakossági Otthonfelújítási támogatás időhorizontjának kitolását, hogy a felfokozott kereslet ne emelje az árszinteket, sem anyag- sem pedig díj oldalon.

Az ÉKE tagságának alapvető célja a jól működő, versengő piac. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések tovább erősíthetik a piaci szereplők szabályos működését.

Az ÉKE tagjai a nemzetközi piacok importtermék-áremelkedéseinek elszenvedői, azokat nem áll módjukban megakadályozni, mindazonáltal a kereskedelemben működő tagok keresik azokat az import lehetőségeket, amelyekkel a hazai kínálat bővíthető és amely az árak csökkenéséhez vezethet.

Az ÉKE elnöksége abban bízik, hogy az exportkorlátozást célzó kormányzati intézkedések csökkentik majd a piaci hiányjelenségeket az acél- faipari, és egyéb termékkörökben. A korlátozás alá eső termékek meghatározásakor fontos azonban, hogy valóban csak a hiányjelenségekkel terhelt területekre vonatkozzon az állami beavatkozás, ellenkező esetben a kivitel túlzott korlátozása a hazai GDP-t, és az exportot is csökkentené.

Jelentős kivitelezői munkadíj-növekedések az Otthonfelújítási támogatás nyomán

A lakosság számára érzékelhető árhatást az importtermékek és -összetevők áremelkedésének begyűrűző hatásán túl a kivitelezői díjak emelkedése fokozza tovább – ez különösen 2021 tavaszától jelentkezett, és kedvezőtlen hatással van a támogatások értékére és hatékonyságára. Míg az építőanyagok import összetevőket is tartalmazó részének 2021-es áremelkedése mögött a világpiacon jegyzett nyers- és alapanyagok árrobbanásának továbbgyűrűző hatása tapasztalható, a lakossági felújítások terén, a kivitelezési munkadíjaknál ilyen ok nem látszik.   Az ÉKE tagságának tapasztalata szerint a lakosság számára nyújtott felújítási szolgáltatásoknál a kivitelezői munkadíjak jóval nagyobb mértékben nőttek meg, mint ahogyan az nagy projekteknél látszik, vagy amelyet a kivitelezői szakszövetség (ÉVOSZ) júniusi felmérésében bemutatott; a tapasztalt díjemelés messze az infláció, vagy akár a 8,8%-os minimális rezsióradíj-növelés értéke feletti.

Az időben korlátozott támogatási lehetőség, a tömeges felújítási igény és a relatív munkaerő-hiány 2021 júliusára ahhoz vezetett, hogy a lakossági felújításoknál a kivitelezők jelentős része már „anyagár-arányban” dolgozik, vagyis – függetlenül a munkák nagyságától vagy időigényétől – igyekszik úgy árazni, hogy az Otthonteremtési támogatási táblázatához illeszkedjék (tovább emelve a munkadíjat).

Példaként: a hidegburkolás terén a nettó munkadíj 2019-ben még 3.500-4.000 forint körül mozgott négyzetméterenként, 2021 tavaszán vidéki megyeszékhelyeken 8.000, a fővárosban és vonzáskörzetében már akár 10.000 forintnyi díjat is elkérnek egyetlen négyzetméternyi burkolásért, amely 2021 júliusában már helyenként elérte a 12.000 forintot.

A falazásra vonatkozóan 2 év alatt a korábbi mintegy 3000 forintos négyzetméter árról 4.500-5.500 forintra nőtt a nettó munkadíj, vagyis hozzávetőlegesen 50%-kal nőtt e lakossági bővítési-felújítási szakipari munka jellemző díja is. Megállapítható, hogy a felújítási támogatásoknál a lakossági piacon tapasztalt kivitelezői díjak növekedése lekövette, illetve egyes területeken meg is haladta az építőanyagok – importból és világpiaci nyersanyag-árrobbanásból eredő, és remélhetőleg átmeneti – megugrását.